Bakarna studenica

Studenički kamen bakarne boje najvišeg kvaliteta.