Polirane ploče

Studenički kamen Živković u svojoj ponudi ima polirane ploče.