Suvi zid

Studenički kamen Živković u svojoj ponudi ima suvi zid.