Usluge koje nudimo

Prevoz Studeničkog kamena do kupca

Prevoz do kupca

Rezanje kamena na meru

Rezanje kamena na meru

Poliranje kamena

Poliranje kamena

Proizvodnja kamena

Proizvodnja više vrsta kamena